Назад
Назад
Популярні товари
Популярні товари
Популярні виробники

Правила та умови для продавців


Ці Правила є невід’ємною частиною Ліцензійного договору, що укладається між Компанією та Користувачем, для надання останньому права здійснювати торгівлю на Платформі.


1. Терміни і визначення

Акцепт – прийняття пропозиції укласти договір особою, якій вона адресована.

Оферта – пропозиція певній стороні укласти договір з урахуванням викладених умов.

Сайт, Платформа – веб-сайт у мережі Інтернет, що доступний за адресою http(s)://globus.top та у межах її піддоменів.

ТІС «ГЛОБУС ТОП», «ГЛОБУС ТОП» - Торговельна Інтернет Система, що є поєднанням програмних, апаратних, маркетингових та інших рішень, спрямованих на вирішення задач e-commerce, і доступна через інтерфейс на Сайті.

Компанія - ТОВ «ГЛОБУС ТОП», власник ТІС «ГЛОБУС ТОП».

Відвідувач, Гість, Користувач – будь-яка особа, що зайшла на Сайт і використовує його на власний розсуд у межах передбачених можливостей і цих Правил.

Зареєстрований користувач, Учасник – Користувач, що надав необхідну інформацію, і на запит якого у ТІС «ГЛОБУС ТОП» створено відповідний обліковий запис.

Правила – визначені Компанією і викладені у цьому документі умови, обмеження, права і обов’язки Користувачів, Учасників і Компанії, а також порядок роботи ТІС «ГЛОБУС ТОП».

Акаунт – обліковий запис Учасника у ТІС «ГЛОБУС ТОП».

Продавець – Учасник ТІС «ГЛОБУС ТОП», що виявив бажання здійснювати торгівлю на Платформі, надав необхідні відповідно до законодавства України документи для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, уклав ліцензійний договір і пройшов перевірку у порядку, передбаченому внутрішнім регламентом Компанії.

Продаж – процес укладання і здійснення торговельної угоди між Продавцем і Покупцем.

Завершена або Фіналізована торговельна угода – торговельна угода, яка відповідно до законодавства України не передбачає можливості повернення товару Продавцю, або згідно якої визначений законодавством України термін повернення товару Продавцю сплинув.

Замовлення – оформлене у порядку, передбаченому Правилами, замовлення на придбання товарів чи послуг Продавця.

Покупець – Користувач, що створив Замовлення.

Логіст – особа, що надає послуги доставки Замовлень до Покупців.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

Післяплата – спосіб оплати Замовлення, який передбачає фактичну оплату Замовлення під час його отримання Покупцем у Логіста.

Товар, послуга - об’єкт продажу на Платформі.

Картка товару - елемент Платформи, що відображає ключову інформацію щодо Товару. Платформа будується за принципом “один товар - одна картка”. Якісна Картка є “обличчям” Товару і є однією з головних умов успішних продажів. Кожна Картка повинна мати Назву, Фото та Характеристики, і належати до певної Категорії.

Категорія - група товарів на Сайті. Структура та кількість Категорій, спосіб, яким товари розподіляються між ними, вирішує Компанія.

Пропозиція – товар, запропонований Продавцем з використанням ТІС «ГЛОБУС ТОП». Кожна Пропозиція з ціною, терміном доставки та іншими умовами, прив’язується до відповідної картки товару. Одна Картка може мати декілька пропозицій від різних Продавців.

Прайс-лист - файл з Пропозиціями Продавця у форматі YML, XML, GML або іншому, підтримуваному ТІС «ГЛОБУС ТОП».

Кабінет Продавця - розділ на Сайті, де Продавець має можливість керувати власним ассортиментом Товарів та умовами їх продажу.

Магазин - розділ у Кабінеті Продавця, що має окремий асортимент Товарів та умови їх продажу. Кожен Продавець має право реєструвати декілька Магазинів.

Рейтинг - число, що відображає споживчу оцінку якості товару або сервісу Магазина. Рейтинг Магазину залежить також від оперативності обробки Замовлень, терміну доставки, кількості скасувань Замовлень з вини Продавця, тощо.

Модерація - процес перевірки та схвалення інформації співробітником Компанії (Модератором).


2. Загальні положення

 1. Користувачі та Учасники беззаперечно приймають умови Правил. Незнання Правил не звільняє від наслідків їх невиконання.

 2. Правила є основним, але не вичерпним, джерелом, що регламентує порядок роботи ТІС «ГЛОБУС ТОП» та розв’язання суперечок.

 3. Користувачі та Учасники погоджуються, що порушення Правил може бути підставою для тимчасової зупинки або припинення дії їх Акаунту.

 4. Користувачі та Учасники підтверджують, що ознайомлені з Політикою конфіденційності Компанії і погоджуються з її положеннями.

 5. Зареєстрований користувач несе повну відповідальність за збереження даних для доступу в особистий кабінет на Сайті та інші точки входу до ТІС «ГЛОБУС ТОП».


3. Принципи роботи Компанії

 1. Компанія побудована на принципах безкомпромісної високої взаємної поваги всіх Користувачів і Учасників і не сприймає негідної поведінки у будь-якому її прояві.

 2. Компанія вітає вирішення будь-яких суперечок у мирний спосіб із врахуванням інтересів усіх сторін.

 3. Компанія категорично засуджує нечесність, непорядність, хамство, у тому числі і використання нецензурної лексики.

 4. Шахрайство, заклики до національної, релігійної та іншої нетерпимості, а також заклики або вчинення будь-яких дій, спрямованих на розпалювання ворожнечі вважаються грубим порушенням Правил.

 5. Акаунти Учасників, що вдаються до подібних дій, можуть бути видалені з ТІС «ГЛОБУС ТОП» без попередження і компенсації будь-яких збитків чи недоотриманої вигоди, а такі Учасники втрачають довіру і право на нову реєстрацію у майбутньому.

 6. Компанія не є учасником угод між Продавцем і Покупцем.


4. Права Компанії

 1. На власний розсуд змінювати положення цього Договору, Політики конфіденційності і викладених у цьому Договорі Правил.

 2. Призупинити чи припинити виконання будь-яких операцій в Акаунті Продавця, а також призупинити чи закрити доступ останнього до його Акаунта у випадку грубого або систематичного порушення ним Правил. Така ситуація не звільняє Продавця від фінансових та юридичних зобов’язань перед Компанією та Покупцем згідно з чинним Ліцензійним договором та законодавством України.

 3. Перевіряти достовірність наданих Продавцем персональних даних у будь-який не заборонений законом спосіб.

 4. Призупинити чи припинити виконання будь-яких операцій в Акаунті Учасника, а також призупинити чи припинити йому доступ до Акаунта у випадку отримання обґрунтованої скарги від інших Учасників чи інших Продавців на його дії чи бездіяльність.

 5. Призупиняти чи припиняти дію Пропозиції, Прайс-листа, Магазина або Аккаунта Продавця, при наявності порушення Правил.

 6. Редагувати Картку товару відповідно до інформації, наданої іншими Продавцями чи Користувачами.

 7. Вимагати від Продавця уточнення та редагування інформації про його Товар, Прайс-лист, Магазин та Аккаунт, якщо інформація не відповідає дійсності, або порушує Правила, а також за умови недостатності цієї інформації з точки зору Компанії.

 8. Встановлювати та змінювати правила нарахування рейтингу Продавців, що впливає на відображення результатів пошуку товарів та на їх фільтрацію та сортування.

 9. Змінювати алгоритми фільтрації, сортування та відображення Товарів і Пропозицій на Сайті.

 10. Вимагати від Продавця детальних пояснень щодо невдалих або сумнівних з точки зору Компанії операцій Продажу.

 11. Перевіряти дотримання Правил Продавцем усіма засобами, що не суперечать чинному законодавству України, в тому числі за допомогою методу “контрольної закупівлі”.

 12. Визначати чергу обслуговування Продавців та модерації даних від них.

 13. У разі виникнення спору , пов’язаного з поверненням товару придбаного Покупцем, за допомогою механізму арбітражу з’ясовувати позиції сторін та приймати остаточне рішення на власний розсуд.


5. Права Продавця

 1. На власний розсуд створити або видалити Акаунт у ТІС «ГЛОБУС ТОП».

 2. Створювати, редагувати та видаляти Пропозиції, Прайс-листи та Магазини в ТІС «ГЛОБУС ТОП» у межах передбачених нею технічних можливостей.

 3. Залишати відповіді на відгуки та запитання Користувачів.

 4. У порядку та межах, передбачених законодавством України, надіслати запит для знеособлення персональних даних, що перебувають у базі даних Компанії.

 5. Пропонувати зміни до Карток власних товарів, а також Карток товарів інших Продавців.

 6. Приймати участь в маркетингових заходах та користуватись маркетинговими інструментами, що пропонуються в ТІС «ГЛОБУС ТОП».

 7. Вимагати видалення коментарів Користувачів, що порушують Правила.

 8. У разі виникнення спору пов’язаного з поверненням придбаного Товару, ініціювати процес арбітражу.


6. Обов’язки Компанії

 1. Забезпечувати Користувачам інфраструктуру для здійснення торгових операцій і укладення угод з Продавцями.

 2. Повідомляти про зміни у цьому Договорі і його додатках через оприлюднення їх на Сайті.


7. Обов’язки Продавця

 1. Неухильно дотримуватися Правил.

 2. Надавати достовірну інформацію при реєстрації та здійсненні операцій в рамках ТІС «ГЛОБУС ТОП».

 3. Видалити Акаунт у разі невдоволення умовами користування ТІС «ГЛОБУС ТОП» або виявлення, що реєстрація та/або користування послугами Платформи суперечить законодавству країни його перебування, нормам етики, моралі, релігії та ін.

 4. Співпрацювати з працівниками Компанії при виникненні конфліктних ситуацій.

 5. На вимогу Компанії надавати детальні пояснення щодо невдалих або сумнівних з точки зору Компанії операцій продажу.

 6. Виконувати рішення арбітражу щодо спірних Замовлень.

 7. Зупинити дію своєї Пропозиції, якщо його не влаштовує Картка товару.

 8. Укласти угоду купівлі-продажу з Покупцем щодо отриманого Замовлення, якщо воно відповідає очікуванням Покупця про товар, навіть якщо у проміжок часу між формуванням Замовлення на стороні Покупця і його обробкою на стороні Продавця змінилася ціна товару чи інші умови продажу.


8. Продавцю заборонено

 1. Розсилати СПАМ, де у будь-якій формі згадується Компанія або будь-які її контактні дані.

 2. Вдаватися до будь-яких дій:

  1. від імені Компанії без їх попереднього погодження з Компанією. У той же час, Компанія заохочує дії Продавця, що спрямовані на рекламу Компанії.

  2. що можуть безпосередньо або опосередковано зашкодити діловій репутації Компанії, незалежно від того, чи усвідомлює Продавець наслідки таких дій.

 3. Проводити у будь-якому вигляді агітацію, спрямовану на шахрайство в ТІС «ГЛОБУС ТОП» або переманювання Користувачів до інших компаній.

 4. Публічно робити висновки щодо подальшого розвитку Компанії, що не були оприлюднені на офіційному сайті Компанії.

 5. Займатися дискредитацією або підривати авторитет та ділову репутацію Компанії.

 6. Порушувати авторське право, використовуючи інтелектуальну власність (статті, фото, відгуки, коментарі і т.д. інших осіб, що розташовані на Сайті) без дозволу їх автора і Компанії.

 7. Використовувати персональні дані третіх осіб без їх згоди для створення Акаунту у ТІС «ГЛОБУС ТОП».

 8. Штучно впливати на Рейтинги Товарів або Магазинів (своїх або інших Продавців, за допомогою родичів, друзів, “ботів”, фінансової мотивації тощо).

 9. Встановлювати пропозиції для аналогічних товарів на власному сайті з цінами нижчими, ніж ціни його Пропозицій на ТІС «ГЛОБУС ТОП».

 10. Продавати, здавати в оренду або у інший спосіб передавати третім особам свій Акаунт (інформацію, необхідну для доступу до Акаунту).


9. Реєстрація на сайті

 1. Для створення акаунту дані від Продавця мають надходити кирилицею або латиницею.

 2. Перелік даних для створення Акаунту визначається на розсуд Компанії, але не може бути меншим за необхідний для ідентифікації Учасника.

 3. Всі дані, що подаються Продавцем під час реєстрації, створення Магазинів тощо, обов’язково проходять Модерацію. Компанія робить все можливе для найшвидшої модерації, але її термін може бути збільшений на необмежений час у випадку необхідності проведення додаткових перевірок з точки зору Модератора.


10. Правила щодо Прайс-листів та Пропозицій

 1. Активована Пропозиція має відображати лише ті Товари, які Продавець готовий відправити Покупцеві у терміни, визначені в Пропозиції, з урахуванням режиму роботи Магазину, вказаному в кабінеті Продавця та граничних термінів обробки Замовлень.

 2. Кожна Пропозиція, що потребує створення нової Картки Товару на Сайті, проходить Модерацію. Пропозиції, що використовують Картки, наявні на Платформі, не потребують Модерації, тобто, їх публікація займає значно менше часу.

 3. Пропозиції можна внести за допомогою конструктору на сайті (повільний варіант “вручну”), або за допомогою файлів Прайс-листів. Прайс-листи мають бути у форматі GML, YML, XML або іншому, передбаченому технічними можливостями ТІС «ГЛОБУС ТОП», і відповідати вимогам Платформи. Компанія має право відмовити в імпорті даних, що не відповідають її вимогам до структури або якості контенту.

 4. Продавець має право запропонувати Модератору зміни до Картки товару, які вважає необхідними або корисними.

 5. Завантажуючи дані про Товар на Сайт, Продавець надає згоду на їх використання Компанією. Компанія залишає за собою право відмовити Продавцю в повному видаленні з Сайту інформації про Товари.

 6. Продавець несе виключну відповідальність за завантаження Товарів, що порушують чинне законодавство України, права третіх осіб (включаючи авторські та інші права на інтелектуальну власність), та зобов’язується не відправляти таких даних на Платформу і не реалізовувати їх у будь-якому вигляді, використовуючи Платформу.

 7. Формуючи Пропозиції на Платформі, Продавець підтверджує своє право на здійснення продажу відповідного Товару, наявності всіх необхідних документів та дотримання порядку і умов його продажу.

 8. Товари, перелічені в Додатку, заборонені для продажу на Платформі (незалежно від пунктів 6 та 7 цього розділу).

 9. Заборонено включати в Картку Товару (через Опис, Характеристики чи Фото):

  1. недостовірну, непідтверджену або суперечливу, у тому числі, виключно з точки зору Компанії, інформацію;

  2. тексти з великою кількістю помилок;

  3. інформацію, що відноситься до образ, расизму, ксенофобії, розпалювання міжнаціональних конфліктів, тощо;

  4. інформацію, що не відноситься безпосередньо до Товару;

  5. пропозиції про обмін;

  6. інформацію про сторонні сервіси, сайти, торгові майданчики, магазини, тощо;

  7. посилання та інформацію про сторінки, що можуть містити рекламу Продавця, інших продавців та третіх осіб;

  8. контактну інформацію (включаючи інтернет-посилання, адреси месенджерів, e-mail, номери телефонів і т.п.);

  9. дані, що маніпулюють результатами пошуку на сайті і відповідних пошукових систем в мережі Інтернет;

  10. інформацію, що вводе Покупця в оману;

  11. інформацію, що рекламує товари або послуги третіх осіб, або товари Продавця, що не були опубліковані на Сайті;

  12. дані, що порушують права сторін угоди, Модератора або третіх осіб;

  13. HTML (окрім дозволених елементів), JavaScript або скрипти інших мов програмування.

 10. Продавець несе повну відповідальність щодо своїх Пропозицій і взятих на себе зобов’язань по угоді з Покупцем (в тому числі, за наявність, комплектацію, відповідність Товару опису та характеристикам, тощо).


11. Правила роботи із Замовленнями

 1. Регламент та деталі роботи із Замовленнями та Покупцями викладено в Правилах опрацювання замовлення, що є невід’ємною частиною цих Правил.

 2. За допомогою Замовлення Покупець повідомляє Продавця про свій намір придбати Товар. Продавець повинен перевірити дані та укласти угоду купівлі-продажу з Покупцем, який підтвердив Замовлення. Угода, укладена у такому порядку, вважається укладеною відповідно до законодавства України, з певними зобов’язаннями для її сторін.

 3. Продавець під час обробки Замовлення має повністю перевірити відповідність Товару, що буде відправлений Покупцеві, характеристикам, вказаним в Картці Товару в Замовленні.

 4. Впродовж перевірки, обробки та виконання (або скасування) Замовлення Продавець повинен відповідно змінювати його статус у спосіб передбачений у Кабінеті Продавця.

 5. Надання Продавцем недостовірної інформації про статус Замовлення є підставою для блокування акаунту Продавця або накладення інших санкцій з боку Компанії.

 6. Компанія не є стороною угоди між Покупцем та Продавцем, тому вона:

  1. не втручається в хід перемовин між контрагентами;

  2. не відповідає за зобов’язаннями сторін цієї угоди;

  3. не несе відповідальності за їх дії/бездіяльність;

  4. не бере участі в правовідносинах між ними.

 7. Менеджери Компанії мають право контролювати хід угоди, зв’язуватись з Продавцем та Покупцем для отримання додаткової інформації про угоду, і, у разі виявлення порушень Правил, застосовувати відповідні заходи до порушника.

 8. Скасування Замовлення в ТІС «ГЛОБУС ТОП» Продавцем або Покупцем, та його подальше виконання в обхід Платформи є грубим порушенням Правил.

 9. В нормальному режимі, Замовлення проходить декілька етапів з відповідними основними статусами:

  1. Нове замовлення;

  2. Прийнято до обробки;

  3. Підтверджено, комплектується;

  4. Доставляється;

  5. Отримано;

  Існують додаткові статуси, що описані в інструкції з опрацювання замовлення. Також на різних етапах можливий статус - “Скасовано”, з різноманітних причин, або “Повернуто”.

  “Отримано”, “Скасовано”, “Повернуто” - це фінальні статуси. Продавець встановлює статуси від “Нове замовлення” до “Доставка” невключно, статус “Скасовано”, “Повернуто”, додаткові статуси, а також “Отримано” в разі самовивозу зі складу Продавця або у випадку доставки кур’єром Продавця.

 10. Опрацювання кожного Замовлення повинно проводитись Продавцем якомога швидше.

 11. Згідно з Ліцензійним договором, скасування замовлення Покупцем призводить до нарахування роялті Продавцю у разі, якщо Покупець скасував Замовлення після того, як сплинув термін обробки Замовлення у відповідному статусі (див. Правила опрацювання Замовлення).

 12. Компанія залишає за собою право надавати Замовленням, які протягом 30 днів після очікуваної дати доставки не отримали один з фінальних статусів, статус “Отримано” або “Скасовано”, на власний розсуд.


12. Доставка

 1. Відповідальність за безпосередню доставку Замовлень несуть Продавці, і здійснюють її через логістичні компанії з переліку запропонованих на сайті, за допомогою власних кур’єрів, або самовивозом. Компанія здійснює нагляд за дотриманням високих стандартів якості обслуговування.

 2. Ризики втрати або псування товару в процесі доставки несе Продавець - до моменту отримання Покупцем Товару від особи, яка здійснює доставку, за умовою, що доставка оформлена належним чином.

 3. Покупець має право відмовитися від Товару:

  1. що має дефекти;

  2. неналежної комплектності/кількості/якості;

  3. не відповідає опису,

  4. з інших причин, передбачених законодавством.

 4. Якщо доставка здійснювалась за допомогою логістичної компанії, і Покупець не забирає посилку, транспортні витрати за повернення товару несе Продавець.

 5. Будь-які питання, стосовно повернення або обміну придбаного Товару, вирішуються Продавцем відповідно до розділу “Повернення придбаного товару” цих Правил, в межах законодавства України.

 6. Блокування Аккаунту Продавця, або зняття з продажу його Товарів, не скасовують Замовлень, що були створені до цього моменту.

 7. В посилки заборонено вкладати будь-яку друковану продукцію про свій магазин або будь-який інший магазин, в тому числі, купони на знижки, подарункові сертифікати, рекламні листівки, каталоги, а також контакти інших продавців (крім Сайту). Недотримання цього пункту є підставою для санкцій з боку Компанії по відношенню до Продавця.


13. Повернення придбаного Товару

 1. Якщо Покупець бажає повернути придбаний Товар згідно Закону «Про захист прав споживачів», то коректне, повне та своєчасне оформлення Продавцем Заявки на повернення Товару на Платформі дозволяє отримати компенсацію роялті.

 2. Продавець погоджується визнавати повідомлення про намір повернення Товару Покупцем, що отримані через Кабінет Продавця, у розумінні ст.13 п.4 Закону України “Про захист прав споживачів”.

 3. Після отримання повідомлення від Покупця про намір повернути придбаний Товар (за допомогою Платформи, або в інший спосіб, передбачений законодавством України), у строк не пізніше 14 днів від дати його придбання, Продавець у Кабінеті Продавця створює Заявку на повернення, де зазначає перелік Товарів, їх кількість та докази такого повернення.

 4. У випадку, якщо Товар повертається через Логіста або у інший спосіб, що передбачає термін на доставку Товару від Покупця до Продавця, такі докази можуть бути надані після фактичного повернення Товару, але не пізніше 30 (тридцяти) днів від дати створення Заявки.

 5. Належно оформлені Заявки розглядаються менеджером Компанії. Така Заявка має містити:

  1. Перелік Товарів, що підлягають поверненню, та їх кількість;

  2. Фото- / скан- копії чеків, товарних накладних, квитанцій про перерахунок коштів Покупцю, тощо.

 6. Заявки без достатніх доказів або з наданням доказів низької якості, що унеможливлює їх перевірку, відхиляються, а роялті, нараховані за продаж вказаних у заявці Товарів, не компенсуються.

 7. Заявки, щодо яких не було надано доказів протягом 30 (тридцяти) днів з дати їх створення, відхиляються.

 8. Після перевірки заявки і її схвалення менеджером Компанії, сума роялті за продаж вказаних у Заявці Товарів, зараховується на особистий рахунок у Кабінеті Продавця.

 9. У випадку будь-яких суперечок щодо повернення Товару, якщо торгова угода не набула фінального статусу, Продавець може ініціювати процес арбітражу. На час арбітражу, будь-які операції, у тому числі фінансові, пов’язані зі спірною торговою угодою, припиняються.

 10. Впродовж процесу арбітражу кожна сторона, Продавець і Покупець, надають докази та обґрунтування своєї позиції (у тому числі, чеки, фото, записи розмов щодо замовлення, тощо).

 11. Компанія враховує надану інформацію та на власний розсуд вирішує суперечку.

 12. Арбітраж триває, поки у сторін не буде вичерпано аргументи, але не довше 5 (п’яти) державних робочих днів.


14. Строк дії Правил та порядок внесення змін

 1. Ці Правила діють безстроково з моменту підписання Продавцем Ліцензійної угоди до моменту припинення її дії у порядку, передбаченому законодавством України.

 2. Тимчасова зупинка або припинення користування Акаунтом з ініціативи Користувача, або тимчасове припинення чи блокування доступу до Акаунту Користувача з ініціативи Компанії, не є підставою для розірвання Ліцензійного договору і недотримання цих Правил.

 3. Компанія має право змінювати Правила на власний розсуд.

 4. Після кожного внесення змін в Правила Компанія зобов’язана повідомити про це Продавця протягом 5 календарних днів шляхом направлення на електронну пошту повідомлення, та розміщення цієї інформації на сайті у розділі «Новини та акції».

 5. Нові правила вступають в дію з 1 числа наступного місяця.


15. Безпека

Продавець зобов’язаний забезпечити надійне зберігання даних автентифікації для доступу до Кабінету Продавця, інших точок входу до ТІС «ГЛОБУС ТОП», і унеможливити доступ до них сторонніх осіб.


16. Видалення облікового запису

 1. Видаляючи власний обліковий запис, Користувач не припиняє правовідносини з Компанією і прямо надає дозвіл Компанії на подальшу обробку його персональних даних у межах законодавства України.

 2. Для припинення правовідносин і видалення наявних у базі даних Компанії персональних даних Користувача, він подає запит до Компанії у порядку передбаченому законодавством України. У такому випадку Компанія знеособлює наявну у її базі даних інформацію про Користувача у визначеному законом порядку.

 3. Компанія залишає за собою право відмовити у видаленні будь-яких даних стосовно торгових Угод укладених на Платформі, якщо видалення такої інформації суперечить законодавству України чи іншим нормативним документам державних органів.


17. Відповідальність. Обмеження відповідальності

 1. Компанія, у межах своєї компетенції та об’єктивних можливостей, відповідає за створення умов для укладання торговельних угод між Покупцем і Продавцем.

 2. Компанія не несе відповідальність за якість і відповідність фактичних характеристик Товару чи послуги заявлених Продавцем, так само як і за гарантійне обслуговування придбаних Товарів. Уся відповідальність за дотримання вимог законодавства у сфері прав споживачів покладається на Продавців.

 3. Компанія не несе відповідальність за наслідки будь-яких угод, укладених між Користувачами у спосіб, не передбачений Правилами ТІС «ГЛОБУС ТОП» або за її межами.


18. Політика конфіденційності та порядок обробки персональних даних

 1. Користувач прямо надає дозвіл на збір і безтермінову обробку його персональних даних Компанією, добровільно вносить свої персональні дані до бази даних Компанії і прямо надає дозвіл на їх використання Компанією, а також на поширення і публікацію даних у мінімальних межах та обсязі, необхідних для коректного надання сервісу, передбаченого Платформою.

 2. Користувач усвідомлює, що Компанія не несе відповідальності за дійсні чи уявні наслідки розміщення його персональних даних у базі даних Компанії, оприлюднення їх на сайті Компанії і за його межами, а також відмовляється від будь-яких претензій щодо цього у майбутньому.

 3. Користувач погоджується, що його персональні дані збираються та обробляються з метою забезпечення якості обслуговування Користувачів та роботи Компанії в цілому, і будуть опрацьовуватися відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 4. Користувач має право на відкликання наданого Компанії дозволу на обробку його персональних даних. У такому випадку Компанія відповідно до чинного законодавства знеособлює наявну у її базі даних інформацію щодо Користувача і припиняє доступ Користувача до інформаційних систем Компанії без компенсації будь-яких збитків чи недоотриманої вигоди.

 5. Видалення чи знеособлення наявної у базі даних Компанії інформації про Користувача не звільняє його від виконання обов’язків перед Компанією, погашення заборгованостей, тощо.

 6. Компанія не несе відповідальності за обробку персональних даних Користувача третіми особами, якщо вони були отримані ними до відкликання Користувачем у Компанії права на збір і обробку його персональних даних.


19. Додаток. Заборонені для продажу товари

На Платформі заборонений продаж будь-яких Товарів, які порушують законодавство України і які можуть бути розцінені як непристойні, образливі, або як такі, що вводять в оману. Зокрема:

 1. Товари, що містять логотип ТОВ “ГЛОБУС ТОП” або його елементи.

 2. Підробні товари, що імітують назву та/або логотип інших брендів;

 3. Небезпечні хімічні речовини, наркотики та їх прекурсори, психотропні речовини та їх замінники, пристрої для вживання наркотиків;

 4. Вибухові речовини, піротехніка, інструкції з виготовлення вибухових речовин або інших небезпечних пристроїв і матеріалів;

 5. Пристрої прихованого або таємного спостереження;

 6. Програми або інструкції для злому комп’ютерних систем, програмне забезпечення, що містить віруси або інші шкідливі або руйнівні елементи;

 7. Пристрої, метою яких є створення перешкод для нормальної роботи електронного обладнання.

 8. Технічні засоби, що надають можливість нелегального (безкоштовного, неліцензійного - такого, що порушує авторське право, чинне законодавство України) користування інформаційними ресурсами, апаратним або програмним забезпеченням - в тому числі, телевізійні дешифратори випадкових послідовностей;

 9. Діючі або ті, що мають силу, державні посвідчення особи, знаки, перепустки, дозволи та ліцензії, або такі, що їх імітують.

 10. Офіційні бланки, форми суворої звітності.

 11. Цінні папери, акції, облігації, дебіторська заборгованість, страхові поліси і будь-які інші фінансові інструменти, що пропонуються як форма вкладення або розташування готівки, за винятком цінних паперів в матеріальній формі.

 12. Шахрайство в сфері освіти: тези наукових робіт, дипломів, робіт бакалавра і т.ін.

 13. Товари, що містять матеріали, що пропагують ворожнечу, ненависть, насильство, агресію, расизм, нетерпимість за сексуальною, релігійною або політичною ознакою, а також інформацію про організації зі схожими поглядами; матеріали шокуючого змісту; матеріали, що містять інформацію спекулятивного характеру, що дозволяє отримати несумлінну перевагу на шкоду інтересам інших осіб.

 14. Товари, що не віднесені до категорії “для дорослих”, але мають відверто сексуальний або порнографічний зміст, товари із зображенням оголеного тіла.

 15. Музика, фільми, обладнання (інструменти та програмне забезпечення), а також інші товари, продаж яких порушує авторські права/права на інтелектуальну власність третіх осіб.

 16. Товари, які були викрадені.

 17. Транспортні засоби, що перебувають у розшуку.

 18. Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

 19. Органи людей або тварин.

 20. Шкіри, кістки, бивні (та вироби з них) рідкісних тварин та тварин, які перебувають під загрозою зникнення.

 21. Матеріали, які можуть використовуватися як наклеп на людину, групу людей, компанію або організацію.

 22. Незаповнені (порожні) гарантійні талони.

 23. Програмне забезпечення без ліцензії.

 24. Браконьєрські інструменти та обладнання:

  1. Мисливські капкани;

  2. Браконьєрські снасті, що використовуються в рибальських водоймах: різні види риболовних сіток, сітки річкового рака, бар'єри, і т.ін.;

  3. Електричне обладнання, включаючи його компоненти, які використовуються для того, щоб ловити рибу з використанням електричного струму.

 25. Електрошокери, гумові кийки, наручники і спецзасоби, що містять препарати сльозоточивої та дратівливої дії, які відносяться до спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами.

 26. Інструкції та адреси веб-сайтів, серверів, програми передачі файлів, які можуть містити інформаційне забезпечення по створенню або одержанню небезпечних, незаконних матеріалів або матеріалів, володіння якими заборонено і які порушують закон, або містити доступ до таких матеріалів.

 27. Товари, що містять облікові записи месенджерів (Telegram, Viber, WhatsApp та ін.), адреси електронної пошти, акаунти соціальних мереж, ігор та ін.

 28. Азартні офлайн та онлайн-ігри; керівництва по грі в казино; обладнання для азартних ігор; послуги, пов'язані з пропозицією допомоги в системах азартних ігор.

 29. Навчальні програми по заробітку в мережі Інтернет.

 30. Банківські картки.

 31. Тварини.

Кошик