Назад
Назад
Популярні товари
Популярні товари
Популярні виробники

Правила та умови


1. Публічний договір про надання послуг електронної комерції

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБУС ТОП», яке діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.07.2018, реєстраційний номер 1 069 102 0000 041763, іменований надалі Виконавець або Компанія з однієї сторони, пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник» або «Користувач») отримати послуги, передбачені цим Договором.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.


2. Терміни і визначення

Публічний договір – договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок надавати послуги електронної комерції кожному, хто до неї звернеться.

Акцепт – прийняття пропозиції укласти договір особою, якій вона адресована.

Оферта – пропозиція певній стороні укласти договір з урахуванням викладених умов.

Сайт, Платформа – веб-сайт у мережі Інтернет, що доступний за адресою http(s)://globus.top та у межах її піддоменів.

ТІС «Глобус», Глобус - Торговельна Інтернет-Система, що є поєднанням програмних, апаратних, маркетингових та інших рішень, спрямованих на вирішення задач e-commerce, і доступна через інтерфейс на Сайті.

Компанія - ТОВ «ГЛОБУС ТОП», власник ТІС «Глобус».

Відвідувач, Гість, Користувач – будь-яка особа, що зайшла на Сайт і використовує його на власний розсуд у межах передбачених можливостей і цих Правил.

Зареєстрований користувач, Учасник – Користувач, що надав необхідну інформацію, і на запит якого у ТІС «Глобус» створено відповідний обліковий запис.

Правила – визначені Компанією і викладені у цьому документі умови, обмеження, права і обов’язки Користувачів, Учасників і Компанії, а також порядок роботи ТІС «Глобус».

Акаунт – обліковий запис Учасника у ТІС «Глобус».

Співтовариство – ієрархічна структура утворена Зареєстрованими користувачами.

План маркетингу – передбачений Компанією і оприлюднений на Сайті порядок заохочення Учасників відповідно до створеного ними товарообігу, рівня ієрархії у Співтоваристві та інших чинників.

Команда – частина Співтовариства, що складається з нижчих за рівнем ієрархії Учасників, і обмежена максимальним рівнем підпорядкування відповідно до Плану маркетингу.

Продавець – Користувач ТІС «Глобус», що виявив бажання здійснювати торгівлю на Платформі, надав необхідні відповідно до законодавства України документи для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців або фізичних осіб, і пройшов перевірку у порядку передбаченому внутрішнім регламентом Компанії.

Продаж – процес укладання і здійснення торговельної угоди між Продавцем і Покупцем.

Завершена або Фіналізована торговельна угода – торговельна угода, яка відповідно до законодавства України не передбачає можливості повернення товару Продавцю, або визначений законодавством України термін повернення товару Продавцю сплив.

Пропозиція – товар або послуга запропонована Продавцем з використанням ТІС «Глобус».

Замовлення – оформлене у порядку передбаченому Правилами замовлення на придбання товарів чи послуг Продавця.

Покупець – Користувач, що створив Замовлення.

Логіст – особа, що надає послуги доставки Замовлень до Покупців.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

Бал, Бізнес бал, «ББ» – умовна одиниця, що нараховується Учаснику за виконання кваліфікаційних вимог передбачених Планом маркетингу, накопичуються на внутрішньому рахунку Акаунта і є правом вимоги на отримання знижки під час створення Замовлення чи переводу у грошову форму за курсом та у порядку встановленим Компанією.

Кешбек – нарахування передбаченої Планом маркетингу кількості Балів на внутрішній рахунок Учасника за створене і оплачене ним Замовлення.

Реферальні нарахування – нарахування передбаченої Планом маркетингу кількості Балів на внутрішній рахунок Учасника за створене і оплачене іншим Учасником, який входить до його команди, Замовлення.

Безпечна угода – спосіб оплати Замовлення, який передбачає передоплату і тимчасове утримання коштів на стороні Компанії до отримання Замовлення Покупцем у Логіста.

Післяплата – спосіб оплати Замовлення, який передбачає фактичну оплату під час отримання Замовлення Покупцем у Логіста.


3. Загальні положення

Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є надання дозволу Компанії з боку Користувача на створення облікового запису у ТІС «Глобус», що свідчить про прийняття Замовником публічної оферти без підписання письмового примірника Сторонами.

Користувач дає згоду дотримуватися умов Договору та отримати запропоновані Компанією Послуги на встановлених Компанією умовах. Укладаючи Договір, Користувач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх додатків, які є його невід’ємною складовою частиною.

Користувачі беззаперечно приймають умови Правил. Незнання Правил не звільняє від наслідків їх невиконання.

Правила є основним, але не вичерпним, джерелом, що регламентує порядок роботи ТІС «Глобус» та розв’язання суперечок.

Учасник погоджується, що грубе або систематичне порушення Правил може бути підставою для тимчасової зупинки або припинення дії його Акаунту, а також виключення його зі Співтовариства без компенсації будь-яких збитків чи недоотриманої вигоди.

Користувачі та Учасники підтверджують, що ознайомлені з Політикою конфіденційності Компанії і погоджуються з її положеннями.

Зареєстрований користувач несе повну відповідальність за збереження даних для доступу в особистий кабінет на Сайті та інші точки входу до ТІС «Глобус».


4. Принципи побудови Співтовариства

Компанія побудована на принципах безкомпромісної високої взаємної поваги всіх Користувачів і Учасників Співтовариства і не сприймає негідної поведінки у будь-якому її прояві.

Компанія вітає вирішення будь-яких суперечок у мирний спосіб із врахуванням інтересів усіх сторін.

Компанія категорично засуджує нечесність, непорядність, хамство, у тому числі і використання нецензурної лексики.

Шахрайство, заклики до національної, релігійної та іншої нетерпимості, а також заклики або вчинення до будь-яких дій, спрямованих на розпалювання ворожнечі вважаються грубим порушенням Правил.

Учасники, що вдаються до подібних дій, можуть бути видалені зі Співтовариства без попередження і компенсацій будь-яких збитків чи недоотриманої вигоди, а також втрачають довіру і право на участь у Співтоваристві у майбутньому.


5. Права Компанії

 1. На власний розсуд змінювати положення цього Договору, Політики конфіденційності і викладених у цьому Договорі Правил.

 2. Призупинити чи припинити виконання будь-яких операцій в Акаунті Учасника, а також призупинити чи припинити доступ до Акаунта Учаснику у випадку грубого або систематичного порушення ним Правил.

 3. Перевіряти достовірність наданих Користувачем персональних даних у будь-який не заборонений законом спосіб.

 4. Призупинити чи припинити виконання будь-яких операцій в Акаунті Учасника, а також призупинити чи припинити доступ до Акаунта Учаснику у випадку отримання обґрунтованої скарги від інших Учасників Співтовариства чи Продавців на дії чи бездіяльність Учасника.


6. Права Користувача

 1. На власний розсуд створити або видалити Акаунт у ТІС «Глобус».

 2. Запрошувати або відмовитися від запрошення інших Користувачів до своєї Команди.

 3. Створювати або відмовитися від створення Замовлень у ТІС «Глобус».

 4. Оцінювати і залишати відгуки на Продавців і їх товари та послуги.

 5. Отримувати Бали за виконання кваліфікаційних умов передбачених Планом маркетингу і накопичувати їх на внутрішньому рахунку Акаунта.

 6. Використовувати Бали для отримання знижки при оформленні Замовлення у порядку передбаченому цими Правилами.

 7. На власний розсуд та у передбачений ТІС «Глобус» спосіб, визначати порядок використання накопичених на власному рахунку Балів.

 8. У порядку передбаченому законодавством України, надсилати запит для знеособлення персональних даних, що перебувають у базі даних Компанії.


7. Обов’язки Компанії

 1. Забезпечувати Користувачам інфраструктуру для здійснення торгових операцій і укладення угод з Продавцями.

 2. Повідомляти про зміни у цьому Договорі і його додатках через оприлюднення їх на даному сайті.


8. Обов’язки Користувача

 1. Неухильно дотримуватися Правил.

 2. Надавати посильну допомогу у розбудові Команд нижчих за рівнем ієрархії Учасників в рамках глибини передбаченої Планом маркетингу.

 3. Надавати достовірну інформацію при здійсненні операцій в рамках ТІС «Глобус».

 4. Припинити участь у Співтоваристві та видалити Акаунт у разі невдоволення умовами користування ТІС «Глобус» або виявлення, що участь у Співтоваристві суперечить законодавству країни перебування, нормам етики, моралі, релігії та ін.


9. Користувачу заборонено

 1. Повідомляти неправдиву інформацію щодо рівня своїх доходів, розміру Команди або інших успіхів у Компанії.

 2. Розсилати СПАМ, у якому у будь-якій формі згадується Компанія або будь-які її контактні дані.

 3. Вдаватися до будь-яких дій:

  • від імені Компанії без їх попереднього погодження з Адміністрацією Компанії. У той же час, Компанія заохочує дії Користувача, що спрямовані на рекламу Компанії.

  • що можуть безпосередньо або опосередковано зашкодити діловій репутації Компанії, незалежно від того, чи усвідомлює Користувач наслідки таких дій.

 4. Проводити у будь-якому вигляді агітацію, спрямовану на шахрайство в ТІС «Глобус» або переманювання Користувачів до інших компаній.

 5. Публічно робити висновки щодо подальшого розвитку Компанії, що не були оприлюднені на офіційному сайті Компанії.

 6. Застосовувати технології приховування своєї справжньої ІР адреси під час доступу до інформаційних систем Компанії.

 7. Вчиняти дії спрямовані на переманювання Учасників до інших Команд.

 8. Займатися дискредитацією або підривати авторитет та ділову репутацію Компанії.

 9. Порушувати авторське право використовуючи інтелектуальну власність (статті, відгуки, коментарі і т.д. інших осіб) без дозволу їх автора.

 10. У будь-який спосіб порушувати принцип безкоштовного вступу до Співтовариства.

 11. Використовувати персональні дані третіх осіб без їх згоди для створення Акаунту у ТІС «Глобус».


10. Реєстрація на сайті

Реєстрація на Сайті відбувається за явною, при безпосередньому заповненні необхідних для створення Акаунту даних, або неявною процедурою.

За неявною процедурою, Компанія самостійно створює Акаунт в інтересах Користувача при отриманні від нього необхідних даних під час оформлення Замовлення.

Перелік даних для створення Акаунту визначається на розсуд Компанії, але не може бути меншим за необхідний для ідентифікації Учасника.


11. Створення і оплата Замовлення

Користувач обирає довільну Пропозицію чи кілька Пропозицій з числа запропонованих Продавцями, з’ясовує усі важливі умови для укладення угоди Продажу, і обирає один із запропонованих ТІС «Глобус» способів оплати – Безпечний платіж або післяплата.


12. Нарахування Балів

Бали нараховуються автоматично за фактом оплати Замовлень у межах Команди та у порядку передбаченому Планом маркетингу.

До моменту завершення виконання Замовлення і підтвердження від Логіста факту отримання товару Покупцем чи фактичного надання послуги, нараховані Бали перебувають у стані, що унеможливлює їх використання чи переведення у грошову форму.

У випадку скасування Замовлення чи повернення товару після його отримання у Логіста, нараховані Бали анулюються і списуються з внутрішнього рахунку Акаунта Користувача.

Після завершення терміну передбаченого законодавством України, що надає право Покупцю на повернення товару, чи настання інших умов, що унеможливлюють повернення товару Продавцю, нараховані Бали можуть бути переведені у грошову форму чи використані для отримання знижки при оформленні Замовлення.


13. Порядок використання Балів

Бали, у разі звернення Користувача, можуть бути зараховані на банківський рахунок Користувача, у разі досягнення балансу на внутрішньому рахунку не менш як 100 Балів, та в подальшому використані Користувачем на власний розсуд.

Під час зарахування Балів на банківський рахунок Користувача, ТОВ "ГЛОБУС ТОП", виконуючи функцію податкового агента, утримує податки і обов’язкові платежі та перераховує їх до бюджету України у розмірі та порядку, визначеному чинним законодавством України.


14. Доставка

Відповідальність за безпосередню доставку Замовлень несуть Продавці, і здійснюють її через логістичні компанії з переліку запропонованих на сайті. Компанія здійснює нагляд за дотриманням високих стандартів якості обслуговування.


15. Повернення придбаного товару

У випадку, якщо Покупець виявить бажання розірвати договір купівлі/продажу і повернути раніше придбаний товар/послугу у межах діючого законодавства, він зобов'язаний оформити заявку на повернення такого товару/послуги у спосіб передбачений в особистому кабінеті Покупця на Платформі.

Нарахований за повернуту покупку кешбек та інші бонуси скасовуються.


16. Відповідальність

Компанія не є учасником торговельних угод між Покупцем і Продавцем, але здійснює нагляд за дотриманням Правил та стандартів сервісу.


17. Строк дії договору та порядок внесення змін

Цей договір діє безстроково з моменту його акцептування Користувачем до моменту отримання від Користувача запиту про розірвання договору у порядку передбаченому законодавством України.

Тимчасова зупинка або припинення користування Акаунтом з ініціативи Користувача, так само як і видалення Акаунту з ініціативи Користувача не є підставою для розірвання цього Договору.


18. Безпека

Компанія не несе відповідальності за можливі збитки пов`язані з втратою коштів та ін., якщо Користувач не вжив усі доступні на сайті Компанії механізми забезпечення безпеки.


19. Видалення облікового запису

Видаляючи власний обліковий запис, Користувач не припиняє правовідносини з Компанією і прямо надає дозвіл Компанії на подальшу обробку його персональних даних з метою можливості їх відновлення у разі реєстрації нового облікового запису у майбутньому для отримання найкращого рівня сервісу.

Для припинення правовідносин і видалення наявних у базі даних Компанії персональних даних Користувача, він подає запит до Компанії у порядку передбаченому законодавством України. У такому випадку Компанія знеособлює наявну у її базі даних інформацію про Користувача у визначеному законом порядку.


20. Відмова від відповідальності

Компанія не несе відповідальність за якість і відповідність фактичних характеристик товару чи послуги заявленим Продавцем, так само як і за гарантійне обслуговування придбаних товарів. Уся відповідальність за дотримання вимог законодавства у сфері прав споживачів покладається на Продавців.

Компанія не несе відповідальність за наслідки будь-яких угод чи дій, якщо вони укладені чи вчинені Покупцем або Продавцем у спосіб не передбачений ТІС «Глобус», або за межами Платформи.


21. Політика конфіденційності та порядок обробки персональних даних

Користувач прямо надає дозвіл на збір і безтермінову обробку його персональних даних Компанією, добровільно вносить свої персональні дані до бази даних Компанії і прямо надає дозвіл на їх використання Компанією та іншими Користувачами у будь-якому вигляді, у тому числі на публічне поширення шляхом оприлюднення їх як на сайті Компанії так і за його межами.

Користувач усвідомлює, що Компанія не несе відповідальності за дійсні чи уявні наслідки розміщення його персональних даних у базі даних Компанії, оприлюднення їх на сайті Компанії і за його межами, а також відмовляється від будь-яких претензій щодо цього у майбутньому.

Користувач погоджується, що його персональні дані збираються та обробляються з метою забезпечення якості обслуговування Користувачів та роботи Компанії в цілому, і будуть опрацьовуватися відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Користувач має право на відкликання наданого Компанії дозволу на обробку його персональних даних. У такому випадку Компанія знеособлює наявну у її базі даних інформацію щодо Користувача і припиняє доступ Користувача до інформаційних систем Компанії без компенсації будь-яких збитків чи недоотриманої вигоди.

Компанія не несе відповідальності за обробку персональних даних Користувача третіми особами, якщо вони були отримані ними до відкликання Користувачем у Компанії права на збір і обробку його персональних даних.


22. Реквізити Виконавця

ТОВ «ГЛОБУС ТОП»

Україна, місто Київ,

Проспект Степана Бандери, 9

Кошик