Назад
Назад
Популярні товари
Популярні товари
Популярні виробники

Правила та умови (далі - Правила)


Терміни і визначення

«Торгова Онлайн Платформа ГЛОБУС»/Платформа – складний об’єкт авторського права, що є веб-сайтом у розумінні ст.1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», який забезпечує уніфікацію і обробку інформації про товари та/або послуги, доступ до якого здійснюється через мережу Інтернет за адресою https://globus.top та її піддоменами (далі також може зазначатись як – Платформа);

Компанія - ТОВ «ГЛОБУС ТОП МАРКЕТ», власник Платформи;

Користувач – будь-яка особа, що створила обліковий запис на Платформі;

Особистий кабінет – приватний розділ на Платформі, доступний Користувачу після процедури автентифікації, який містить дані Користувача, інформацію щодо його Внутрішнього балансу, тощо;

Покупець – будь-яка особа, що створила Замовлення на Платформі;

Продавець – будь-яка особа, що пропонує для продажу товари чи послуги на Платформі;

Замовлення – електронний документ, сформований Покупцем на Платформі, з метою придбання товарів чи послуг Продавця, що містить їх перелік, кількість (обсяг) та умови доставки і оплати;

Бали – умовні одиниці, що нараховуються Користувачу в Особистому кабінеті за створення товарообігу на Платформі відповідно до Плану маркетингу.

План маркетингу – порядок обчислення і нарахування Балів, що опублікований за адресою https://globus.top/uk/guide/referral-system


Загальні положення

 1. Підтвердженням повної і безумовної згоди із цими Правилами є надання і підтвердження даних для створення облікового запису на Платформі.

 2. Користувач погоджується, що грубе або систематичне порушення ним Правил може бути підставою для тимчасового обмеження або припинення доступу до його Особистого кабінету без компенсації будь-яких збитків чи недоотриманої вигоди. Незнання або нерозуміння Правил не звільняє від наслідків їх невиконання.

 3. Користувач підтверджує ознайомлення і погоджується з Політикою конфіденційності, визначеною у розділі 10 цих Правил.

 4. Користувач несе повну відповідальність за збереження даних для входу та користування Особистим кабінетом.

 5. Користування Платформою заборонено для осіб, які перебувають на тимчасово анексованих чи окупованих територіях України та не мають документів, що посвідчують особу громадянина України відповідно до чинного законодавства.


Права Компанії

 1. На власний розсуд змінювати положення цих Правил.

 2. Тимчасово обмежити або припинити доступ Користувача до Особистого кабінету у випадку грубого або систематичного порушення ним цих Правил.

 3. Перевіряти достовірність наданих Користувачем персональних даних у будь-який не заборонений законом спосіб.


Обов'язки Компанії

 1. Повідомляти про зміни цих Правил шляхом оприлюднення їх нової редакції на Платформі.


Права Користувача

 1. Використовувати Платформу на власний розсуд у межах доступного Користувачу функціоналу.


Обов'язки Користувача

 1. Неухильно дотримуватися цих Правил та загальноприйнятих норм поведінки у мережі Інтернет та поза її межами.


Користувачу заборонено

 1. Повідомляти третім особам будь-яку неправдиву інформацію стосовно Платформи.

 2. Розсилати СПАМ, де у будь-якій формі згадується Платформа або будь-які її реквізити.

 3. Використовувати персональні дані третіх осіб без їх згоди для реєстрації на Платформі.


Доставка і повернення придбаного товару

 1. Відповідальність за безпосередню доставку Замовлень несуть Продавці і здійснюють її власними силами або через логістичні компанії з переліку запропонованих на сайті. Компанія здійснює нагляд за дотриманням стандартів якості обслуговування.

 2. Повернення та обмін товарів відбувається відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів". Деякі товари не підлягають обміну та поверненню, як-от, парфюмерно-косметичні вироби, предмети гігієни тощо. У окремих випадках умови повернення та обміну можуть бути розширені з ініціативи продавця.

 3. У випадку повного або часткового повернення придбаного на Платформі товару, нарахування Балів щодо відповідного Замовлення призупиняється на час, доки таке повернення не буде завершено або скасовано.

 4. У випадку повернення придбаного на Платформі товару, нараховані за його покупку Бали скасовуються.


Відмова від відповідальності

 1. Компанія не є учасником торговельних угод між Покупцем і Продавцем, але здійснює нагляд за дотриманням Правил та стандартів сервісу.

 2. Компанія не несе відповідальність за якість і відповідність фактичних характеристик товару чи послуги, заявлених Продавцем, так само, як і за гарантійне обслуговування придбаних товарів. Уся відповідальність за дотримання вимог законодавства у сфері прав споживачів покладається на Продавців.

 3. Компанія не несе відповідальність за наслідки будь-яких угод чи дій, якщо вони укладені чи вчинені Покупцем або Продавцем у спосіб не передбачений Платформою або поза її межами.


Політика конфіденційності та порядок обробки персональних даних

 1. Користувач прямо надає дозвіл на збір і безтермінову обробку його персональних даних Компанією, добровільно вносить свої персональні дані до бази даних Компанії і прямо надає дозвіл на їх використання Компанією та іншими Користувачами у будь-якому вигляді, у тому числі на публічне поширення шляхом оприлюднення їх як на Платформі так і поза її межами.

 2. Користувач погоджується, що у разі видалення його облікового запису він не припиняє правовідносини з Компанією і прямо надає дозвіл Компанії на подальшу обробку його персональних даних з метою можливості відновлення його облікового запису у майбутньому.

 3. Користувач усвідомлює, що Компанія не несе відповідальності за дійсні чи уявні наслідки розміщення його персональних даних у базі даних Компанії, оприлюднення їх на Платформі та поза її межами, а також відмовляється від будь-яких претензій щодо цього у майбутньому.

 4. Користувач погоджується, що його персональні дані збираються та обробляються з метою забезпечення якості обслуговування Користувачів та роботи Платформи в цілому відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 5. Користувач має право на відкликання наданого Компанії дозволу на обробку його персональних даних.

 6. Для відкликання наданого Компанії дозволу на обробку і видалення наявних у її базі даних персональних даних Користувача, він подає запит до Компанії у порядку передбаченому законодавством України. У такому випадку Компанія знеособлює у визначеному законом порядку наявну у її базі даних інформацію щодо Користувача і припиняє доступ Користувача до Особистого кабінету без компенсації будь-яких збитків чи недоотриманої вигоди.

 7. Компанія не несе відповідальності за обробку персональних даних Користувача третіми особами, якщо вони були отримані ними до відкликання Користувачем у Компанії права на збір і обробку його персональних даних.

Кошик